Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

Personbedömning med hjälp av ultramoderna psykometriska verktyg 

Traditionell personbedömning (assesssment) tar vanligtvis stöd av ålderstigna verktyg, ofta med rötterna i 1920- eller 1940-talet. Men 90% av vår samlade kunskap om hjärnan baseras på de senaste 10 årens forskning. Det har gett oss stora kliv framåt även inom beteendevetenskapen. Våra analyser lutar sig mot den senaste vetenskapen.  

Vi jobbar med ultramoderna psykometriska verktyg som har god prognosförmåga och kapacitet att förutspå framtida jobbprestation, t.ex. The Wave från Saville Consulting.  

I våra Assesment Centers jobbar vi med simuleringsövningar i världsklass från Hudsons R&D i Belgien. Vi är stolta över att vara ett av få konsultbolag i Skandinavien som har tillgång till dessa verktyg. 

Hudson och Savilles verktyg ger dig en affärskopplad personbedömning som få kan matcha i Sverige. Använd denna möjlighet inför rekryteringsbeslut, till grund för utvecklingsinsatser eller för att utvärdera din ledningsgrupp, din styrelse, bolaget du vill förvärva eller för att få en bild av vilka dina medarbetare egentligen är.   

Hos oss får du en skalbar modell. Beroende på hur stor risk som är involverad, hur noggrann du behöver vara, hur mycket du vill investera i tid och pengar så har vi en lösning som passar. Som dessutom är träffsäker och kan förutsäga hur en individ kommer prestera.   

Vi kan bidra med:   
  • Enskilda tester och analyser
    Psykometriska tester och analyser som t.ex. tittar på en persons personlighet, motivation, talang, cultural fit, problemlösningsförmåga och kapacitet.  
  • 2nd opinion 
    Kombination av tester och analyser med en djupgående strukturerad och kompetensbaserad intervju där vi fokuserar på exempel på det som ska göras i rollen – snarare än meriter och biografiskdata. 
  • Assessment Center med simuleringsövningar
    Överlägsen metod där vi kan se hur en person faktiskt agerar. Vi tittar helt enkelt på när de jobbar och ser precis vad han/hon gör bra och vad som kan eller behöver utvecklas. Inget psykologiskt “mumbojumbo” – du får en rapport med faktiska observationer och hårda fakta.  
Enskilda, flera individer eller hela grupper.  

Alla ovan tre alternativ kan göras på individnivå, på flera enskilda individer eller på grupper av personer (t.ex. team, avdelningar eller ledningsgrupper) där ni även kan få ett resultat aggregerat på gruppnivå. Det är skalbart åt alla håll.