Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

Rekrytering

Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap kring rekrytering, främst på Chefs- och Specialistnivå. Vi utför en kvalitativ analys under hela rekryteringsprocessen och är duktiga på hantverket rekrytering vilket också leder till en träffsäker leverans.

Att rekrytera fel är dyrt och får stora konsekvenser. För att investera i rätt resurser och kompetenser som matchar tjänst och företag krävs stor kunskap och genomtänkta strategier. Förmågan att attrahera och behålla rätt kompetens är ofta en avgörande framgångsfaktor och är en viktig del ur ett Employer Branding perspektiv.

Vi kan vara er strategiska rådgivare som stöttar och agerar bollplank kring kompetensförsörjning på en övergripande nivå. Vi hjälper till med att ta fram den bästa metoden för er rekrytering genom att erbjuda kundanpassade lösningar. Självklart kan vi även hjälpa er med den operativa delen och driva och genomföra hela rekryteringsprocessen.

För oss är det av yttersta vikt att vi levererar kandidater som matchar företag och kravprofil. Därför tar vi extra stor hänsyn till faktorer som värderingar, personliga egenskaper, motivation och potential utöver den formella kompetensen när vi gör vår matchningsanalys.

En tydlig kommunikation mellan företag och rekryterare längs vägen a och o för ett lyckat resultat. Minst lika viktig är kommunikation med kandidater, att alla får återkoppling och ett professionellt bemötande är för oss en självklarhet.

Vi tror på en genomtänkt process hela vägen för en lyckad rekrytering. Vi vill med vår expertis, erfarenhet och fingertoppskänsla leverera ett bärande resultat som både ni och vi kan vara stolta över. Både nu och sen.