Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

Vid våra rekryteringar utgår vi från de arbetsuppgifter som ska utföras i rollen, er verksamhet och själva affären. Vi utesluter magkänsla, istället identifierar vi vilka beteenden som behövs för att lyckas i rollen och mäter just dessa. Det minimerar inte bara risker, det skapar bättre affärsresultat.  

 Affärskopplad personbedömning – vad är det? 

När du ska rekrytera vill du hitta de människor som kan ta din affär och din verksamhet till önskat läge och samtidigt passa in i er kultur. Då är det lätt att stirra sig blind på kandidaternas meriter och förmåga att hantera tidigare arbetsuppgifter. Det kan tyckas logiskt men säger inte särskilt mycket om individernas faktiska potential att bidra till din affär som helhet. 

Det är här vår affärskopplade personbedömning gör skillnad. Analys och bedömning är då alltid helt  kopplad till din affär och till de mål verksamheten har. Till vad som är kritiskt för att en person ska kunna nå framgång i sin roll och att mäta precis det. Självklart klargör vi vilka beteenden och vilken kompetens som krävs för att kunna göra jobbet – och bli framgångsrik i just er verksamhet. 

 

”People are hired on CV, but fired on personality”

Det är inte meriterna, det är rätt beteenden, motivation och kompetens som banar vägen för framgång. Den vinnande formeln handlar om rätt mix av attityd, kunskap, intellektuell förmåga, motivation och färdigheter, och hur de kommer till uttryck i individens beteende. Meriterna i en människas CV säger väldigt lite om dessa dimensioner.  

Därför borrar vi djupare i vår personbedömning, då får vi fram nycklarna till kandidatens fulla potential. I arbetet att hitta alla nyanser som formar talangen utgår vi från er affär och ser hur kandidatens personlighet, motivation, kompetens och beteenden passar ihop med den.  

Vi bidrar därmed till ett väsentligt bättre beslutsunderlag när du rekryterar. Vi minimerar inte bara risken för en felrekrytering – vi maximerar möjligheten att hitta rätt person och för organisationen att göra bättre affärer.