Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

Second Opinion

Det börjar bli mer och mer vanligt att företagen själva utför en del utav rekryteringsprocessen och tar extern hjälp i andra delar. Det tycker vi är bra för tillsammans når vi det optimala resultatet i en rekrytering.

Vid en Second Opinion kommer våra rekryteringsspecialister in i slutskedet i rekryteringsprocessen. De genomför en kombination av tester och analyser med en djupgående strukturerad och kompetensbaserad intervju där vi fokuserar på exempel på det som ska göras i rollen – snarare än meriter och biografiskdata. 

Det innebär en extra kvalitetssäkring, att säkerställa att rätt personal anställs.  Att använda sig av en extern expert och resurs för en objektiv bedömning ökar kvalitén ytterligare.

Vi är proffs på beteenden och har spetskompetens i att intervjua, utföra tester/analyser och referenstagning. Utnyttja det.