Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

Vi kan även vara till hjälp i förvärvsprocesser. Vid förvärv görs regelmässigt en gedigen finansiell genomlysning av bolaget  – en Financial Due Diligence. Den berättar var bolaget har varit och var det befinner sig idag. Det anses helt självklart att göra den analysen. Framtiden för bolaget avgörs dock lika mycket av människorna i bolaget.  

Vi kan därför göra en Talent Management Due Diligence. Där vi på ett strukturerat sätt tar reda på exakt var bolaget befinner sig gällande Talent Management. Genom att analysera de mänskliga resurserna kan vi berätta vart bolaget kan ta sig i framtiden. Vi tittar på strukturer, processer och system för Talent Management och inkluderar också vår Management Audit. Vi går igenom bolagets tillgångar och utmaningar inom Talent Management. Vser då tydligt vad som behöver utvecklas för att bolaget ska kunna ta sig till nästa nivå. 

En full Talent Management Due Diligence innebär att vi tittar på alla personer i företagsledningen och andra nyckelpersoner i bolaget. En genomlysning av era processer och allt strukturkapital som ryms inom Talent Management, dvs er förmåga att identifiera, attrahera, behålla och utveckla samt ev. avveckla talanger. Vi ser på HR-processer, HR-system, mål och styrning, ledarskap, kultur – i kombination med vår Management Audit.  

En Talent Management Due Diligence ger er djupa insikter och kunskap om bolaget där man – vid sidan av persongalleriet i företagsledningen och hur de fungerar som individer och grupp – även tittar på ytterligare två flöden,  bolagsnivå: 

  •  HR-data – demografi, personalomsättning, medarbetarundersökningar och annan relevant data från HR-system. Dessa ligger sedan till grund för djupintervjuer av utvalda personer som tar oss till nästa del: 
  • Talent Management-mognad – hur långt bolaget har kommit i sin förmåga att just identifiera, attrahera, behålla, engagera och utveckla samt hantera avveckling av medarbetare inklusive t.ex. alumni.

Vår Talent Management Due Diligence är tämligen unik på den svenska marknaden och ger djupa insikter om ett bolags mest avgörande tillgång – medarbetarna.

Lika självklart som att göra en finansiell genomlysning av ett bolag innan ett förvärv – lika självklart borde det vara att genomlysa de mänskliga tillgångarna. Vågar du genomföra ett förvärv utan att ha den här kunskapen?  

Kontakt oss idag så berättar vi hur ni snabbt och effektivt kan genomföra en Talent Management Due Diligence inför ert förvärv.