Mikroutbildning i hållbart hemarbete

Många arbetar hemifrån i dessa dagar och har inte samma ergonomiskt anpassade arbetsmiljö som när vi är på våra arbetsplatser. Sämre arbetsställning, slarv med pauser, mindre rörlighet, känsla av ensamhet.
På Optimal Advice har vi mycket kontakt med företag och medarbetare som beskriver detta som ett problem.

De viktiga medarbetarna – Johan

För oss som erbjuder tjänster och kunnande till våra kunder är medarbetarna hela affären och företaget. Vi vill därför gärna presentera och visa dig de fantastiska människor som arbetar här.
Först ut är Johan Berntorp en av våra pensions- och försäkringsexperter.

I transparensens namn, IDD för din skull 

Ett av syftena med IDD är att ge konsumenterna ett bättre skydd mot oseriösa rådgivare, eller ska vi säga försäljare, som ser mer till sin egen profit än till kundens bästa.