Mikroutbildning i hållbart hemarbete

Många arbetar hemifrån i dessa dagar och har inte samma ergonomiskt anpassade arbetsmiljö som när vi är på våra arbetsplatser. Sämre arbetsställning, slarv med pauser, mindre rörlighet, känsla av ensamhet.
På Optimal Advice har vi mycket kontakt med företag och medarbetare som beskriver detta som ett problem.