Ibland behöver vi stöd

Ibland behöver vi stöd

Svåra samtal och situationen kräver ibland specialiststöd. Det gör oss inte till sämre arbetsgivare - det gör oss bättre.

Stöd och specialisthjälp i HR-frågor

Specialiststöd och hjälp i specialfrågor inom HR

Vi kan erbjuda rådgivning och stöd inom HR, kring olika specialfall eller svårigheter som ni kanske inte hanterar så ofta. Vi kan ge er tillgång till t.ex. specialkompetens i försäkrings- och rehabfrågor, expat-lösningar, VD-avtal, eller stöd och rådgivning till både arbetsgivare och medarbetare/anhöriga vid exempelvis långtidssjukskrivning, olycksfall eller dödsfall etc.

 

 

Svåra samtal och situationer som få, i alla fall mindre HR-avdelningar hanterar dagligen. Då kan det vara skönt att få en specialist på ämnet att bolla med. Eller ha tillgång till någon som operativt kan gå in och stötta i processen.

 

Du kan få hjälp med specialistkompetens inom pay roll, hjälp med att ta fram personalhandbok, arbetsmiljöhandbok med tillhörande lagstadgade policys och rehabiliteringsplaner.

Vi kan även vara behjälpliga med;

  • Kontroll av anställningsavtal
  • Upprätta VD-avtal
  • Hjälp vid uppsägningar, omplaceringar eller arbetsrättsfrågor.
  • Medverka och hjälpa till vid fackliga förhandlingar.

Våra konsulter har kunskap och erfarenhet av SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö). De kan stötta i att upprätta och anpassa detta efter er verksamhet.

Vi har också specialistkompetens kring de riskhändelser som kan inträffa runt medarbetarna såsom sjukdom, olycksfall och dödsfall. Då finns det mycket att ta hänsyn till såsom interna riktlinjer, kollektivavtal, försäkringssituation, medarbetarens familj, kollegor, mm.

Bra för både mindre och större företag. Det inträder också en magisk gräns när man har passerar 10 medarbetare, då det ställs högre krav på dokumentation för dig som arbetsgivare. Men även från 1 anställd upp till 9 medarbetare krävs det viss dokumentation.

Vill du veta mer kontakta oss på 040-685 84 00 eller mail