Ibland behöver vi stöd

Ibland behöver vi stöd

Svåra samtal och situationen kräver ibland specialiststöd. Det gör oss inte till sämre arbetsgivare - det gör oss bättre.

1-9 st medarbetare

 

För den som har 1-9 medarbetare gäller något färre krav än för de med 10 eller fler anställda. Det är dock en hel del som fortfarande är obligatoriskt och måste vara på plats.

Handböcker och policydokument som bör finnas på plats:

  • Arbetsmiljöhandbok
  • Arbetsmiljöpolicy samt riskanalys
  • Rehabiliteringspolicy och rehabiliteringsplan
  • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt en handlingsplan och åtgärdsstrategier.
  • Pensions- och Försäkringspolicy
  • Semester- och ledighetspolicy
  • Policy kring flexibel arbetstid (relevant inte minst med tanke på stress och ohälsa)

En Personalhandbok är ett bra sätt att samla företagets personalpolitik, arbetssätt och rutiner så att alla enkelt kan hitta dem. Det förenklar för både nya och gamla medarbetare, och sparar tid när alla följer samma arbetssätt och rutiner kring t.ex tidsredovisning, ledighet och kvittohantering.

Medarbetarundersökningar är ett bra sätt för organisationen att lyssna på sina medarbetares tankar och åsikter. Det är rätt använt ett fantastiskt verktyg för att mäta välmående och engagemang i organisationen.

Beroende på verksamhet så bör den i alla fall genomföras ett par gånger om året. Den ger en tidig indikation på om något inte står rätt till på en avdelning eller någon/några mår dåligt.

Viktigast av allt är dock att verkligen agera på det som kommer fram för att få en positiv förändring.

 

mote

 

Alla arbetsgivare ska även göra en lönekartläggning/löneanalys varje år för att motverka diskriminering (dock finns inget krav på någon skriftlig handlingsplan om ni är under 10 anställda).

Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för jämställdhet och mot diskriminering (detta gäller även innan en anställning sker, dvs redan vid rekrytering).