Ibland behöver vi stöd

Ibland behöver vi stöd

Svåra samtal och situationen kräver ibland specialiststöd. Det gör oss inte till sämre arbetsgivare - det gör oss bättre.

Över 10 st medarbetare


När vi passerar tio medarbetare så kommer en del nya regler att gälla och skriftlig dokumentation som vi ibland inte behövt ha tidigare blir viktigare, och i många fall obligatorisk.

En hel del handböcker och policydokument skall eller bör finnas på plats:

  • En skriftlig arbetsmiljöhandbok, policy och riskanalys med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, även tydliga rutiner för vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet samt dokumentation kring detta.
  • Dokumenterade uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet och en handlingsplan.
  • Rehabiliteringspolicy och rehabiliteringsplan
  • Policy kring psykisk ohälsa
  • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt en handlingsplan och en åtgärdsstrategi.
  • Pensions- och Försäkringspolicy
  • Semester- och ledighetspolicy
  • Policy kring flexibel arbetstid (relevant inte minst tanke på stress och ohälsa).

En Personalhandbok är ett bra sätt att samla företagets personalpolitik, arbetssätt och rutiner så att alla enkelt kan hitta dem. Det förenklar för både nya och gamla medarbetare, och sparar tid när alla följer samma arbetssätt och rutiner kring t.ex tidsredovisning, ledighet och kvittohantering.

Medarbetarundersökningar är ett bra sätt för organisationen att lyssna på sina medarbetares tankar och åsikter. Det är rätt använt ett fantastiskt verktyg för att mäta välmående och engagemang i organisationen.

Alla arbetsgivare är skyldiga att göra en lönekartläggning/löneanalys varje år för att motverka diskriminering via lön och villkor (detta ska ske skriftligt när man passerat 10 medarbetare).

 

 

Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för jämställdhet och mot diskriminering (gäller även innan en anställning sker, dvs redan vid er rekrytering).

Har man passerat 25 medarbetare skall det även finnas en Jämställdhetsplan.