Ibland behöver vi stöd

Ibland behöver vi stöd

Svåra samtal och situationen kräver ibland specialiststöd. Det gör oss inte till sämre arbetsgivare - det gör oss bättre.

Krissituationer

 

Några svåra krissituationer, som tack och lov inte uppkommer så ofta men just därför är svåra att förbereda sig på, är olycksfall och dödsfall.
Även långa, komplicerade sjukskrivningar och rehabiliteringsåtgärder kan ta mycket tid och kraft. Just den typen av situationer har vi stor vana av att hantera, och kan gå in och stötta er i.

Sjukdom

Kortare sjukdomsperioder är något som helt oproblematiskt händer oss alla ibland. Långvarig sjukdom kan däremot bli problematiskt för både den drabbade själv, deras familj, kollegorna och arbetsgivaren.

Du som arbetsgivare har då oftast sjukförsäkringar som ska aktiveras, rehabiliteringsplaner ska upprättas och ett stort ansvar att hjälpa din medarbetare komma tillbaka till arbetslivet.

 

Medarbetaren, som i många fall mår dåligt och är orolig för sin hälsa och ekonomi, förväntas hantera en hel del. De behöver ofta stöd och hjälp med att få ihop helheten.

Din medarbetare kan även ha privata försäkringar som kan aktiveras, men som lätt glöms bort i denna process.

Vi kan hjälpa till med rehabiliteringsplaner och se till att samtliga relevanta försäkringar aktiveras – allt för att hjälpa den drabbade medarbetaren och stärka dig som arbetsgivare. Vi stöttar gärna i eller inför svåra samtal.

Olycksfall

Olycksfall sker vanligen på fritiden men dessvärre även på våra arbetsplatser.

Arbetsgivaren har givetvis ett stort arbetsmiljöansvar men även om detta tas på stort allvar sker ibland olyckor av olika skäl.

De flesta arbetsgivare har en olycksfallsförsäkring (TFA) som gäller under arbetstid samt resor till och från arbetet. Dock finns det ofta extra försäkringar som kan aktiveras, exempelvis vid resa.

Medarbetaren har vanligen en privat olycksfallsförsäkring, antingen individuellt, via sitt fackförbund eller ibland via sin hemförsäkring.

Vi ser ofta att anmälan om skadefall endast sker till någon av dessa försäkringar, vilket innebär att ersättning går förlorad och hjälp kan utebli.

Vi kan hjälpa till med att säkerställa att samtliga relevanta försäkringar aktiveras, och att medarbetaren får maximalt stöd i en många gånger tuff situation.

Dödsfall

Dödsfall sker tyvärr i alla åldrar, ibland långt före pensionsåldern. Vi på arbetsplatsen förlorar en medarbetare, kollega och ofta en kär vän. Familjen drabbas svårt och mitt i sorgen måste de även hantera de ekonomiska aspekterna av dödsfallet. Inte minst alla handlingar från olika försäkringsbolag. Ofta har de efterlevande inte någon aning om vad dessa avser och vilka val som ska/bör göras. Att fokusera på detta mitt i en stor livskris är inte enkelt.

Allt som oftast finns även en livförsäkring (TGL) via arbetsgivaren. Den behöver inte sällan aktivt påkallas för att utbetalning ska ske.

Våra företagskunder kan få hjälp med rådgivning till medarbetarnas efterlevande, för att förklara vad som sker, vilka belopp som utbetalas och de val som kan och bör göras. Vi tar även hand om administrationen för att avlasta både dig som arbetsgivare och medarbetarens efterlevande.

Kontakta gärna Linda om du har frågor eller bara vill veta mer 040-685 84 02.