Bransch

Insuresec

Optimal Advices verksamhet inom försäkringsförmedling regleras huvudsakligen genom Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Vi har för din trygghet även valt att registrera och licensiera oss hos InsureSec.

Det är viktigt att försäkringsförmedlare agerar korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. Det var för att säkerställa detta som InsureSec, ett institut för självreglering, bildades av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen.

InsureSec har ett förmedlarregister så du ska känna dig trygg i ditt val av försäkringsförmedlare.

För kontroll av registrering, kontakta Rådgivarregistret. 

Insuresec

Bolaget är medlemmar i serviceorganisationen Tydliga. Tydliga bidrar bl.a med att genomföra större upphandlingar av olika försäkringslösningar, centralt förhandla fram bättre försäkringsvillkor, pressa priser och i övrigt bidra med utbildning, kunskap, kompetens, compliance etc. För ytterligare info, besök www.tydliga.se.

Insuresec

Bolaget är medlemmar i SFM – Sveriges Försäkringsförmedlares Förening, som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens. För ytterligare info, besök www.sfm.se.