Pension

Vi ger anpassad pensionsrådgivning och förmedlar produkter vi tror på för bästa möjliga pension till anställda.

Optimal Advice – din strategiska partner i pensionsfrågor

Vi är din engagerade rådgivare och sparringpartner i alla former av pensions- och försäkringsfrågor. Vi tar tempen på hur det ser ut just nu samtidigt som vi blickar framåt i våra råd. För att optimera pension till anställda utmanar vi gärna gamla idéer och strukturer samtidigt som vi vårdar fungerande strategier.

Experter inom pensionsfrågor
Personlig rådgivning

Strategisk rådgivning

Vi förmedlar pensionslösningar, men representerar inte enskilda försäkringsbolag. Därför kan vi ge professionella och genomtänkta råd som är behovsorienterade, snarare än säljstyrda. Av oss får du alltid en transparent bild av läget med tydliga råd och rekommendationer att förhålla dig till. Detta i kombination med individuell rådgivning till medarbetaren är vårt framgångskoncept. 

Engagemang

Enkelhet

Våra lösningar ligger i framkant – både gällande pris och innehåll. Vi har ett modernt förhållningssätt till förmedlarrollen och erbjuder tydliga och transparenta samarbetsformer, som är enkla och okomplicerade. Med våra moderna system och med oss som partner blir tillvaron både enklare och bättre, inom ett komplext område.

Service

Trygghet

Genom vår erfarenhet och kompetens har vi utvecklat administrativa tjänster som skapar trygghet och säker hantering av pensionslösningarna, från ax till limpa. Vi är alltid uppdaterade och ger hög personlig service med en unik svarstidsgaranti. Vår filosofi är att anpassa vårt engagemang efter ditt behov – därför är det både enkelt och tryggt att samarbeta med oss.

Vad kan vi hjälpa er med?

Pensionsrådgivning

Genom individuell pensionsrådgivning för anställda ser vi till att kommunicera ut den pensionspolicy som satts och att försäkringar tecknas i enlighet med de önskemål som finns från individens sida.
Oavsett vilken position man har på företaget är vår rådgivning kring varje persons pension anpassad utifrån de personliga förutsättningarna. Genom att skapa oss en helhetsuppfattning om familjebild och befintlig försäkringsstatus kan vi, tillsammans med den anställde, metodiskt gå igenom försäkringsskydd och komma med förslag på förbättringar. På så vis hjälper vi de anställda uppnå och förstå sina förväntningar avseende pension, sjukförsäkring och efterlevandeskydd.

Individuell pensionsrådgivning
Hjälp med löneväxling

Löneväxling

Den allmänna pensionen och tjänstepensionen utgör tillsammans den största delen av vad som utbetalas i pension i framtiden. Dock är det för de allra flesta viktigt att komplettera dessa delar med ett privat pensionssparande. Begreppet löneväxling kommer av att man byter lön mot pension och alltså växlar det ena mot det andra. I gengäld får medarbetaren en högre premie inbetald än vad man minskat lönen med, eftersom arbetsgivaren oftast väljer att bjuda på mellanskillnaden mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. I praktiken innebär detta en uppräkning med ca. 6 % av sparpremien.

Administration

Det är otroligt viktigt med en välfungerande administration av pension. Vi är stolta över vår unika svarstidsgaranti och lägger stor vikt vid tillgänglighet och personlig service. Det är viktigt för oss att du är trygg i att administrationen fungerar optimalt.

Vi har lagt ner stor kraft på att förenkla administrationen av tjänstepension och kan genom system för elektronisk överföring minska pappershanteringen till ett minimum. Vi har utvecklat unika lösningar där du som arbetsgivare väljer de delar som passar din verksamhet och det behov som finns. Vi hjälper dig att spara tid och pengar samtidigt som du får en korrekt och snabb hantering av dina ärenden. Du får också ett effektivare betalningsflöde tack vare korrekta faktureringsrutiner!

Välfungerande administration av pensionälfungerande och personlig administration av pension
Webbtjänster för pension- och försäkringslösningar

Webbtjänster

För att underlätta för våra kundföretag har vi ett antal administrativa verktyg till vårt förfogande som kompletterar vår personliga service. Detta ger en snabbare och enklare administration av era pensions- och försäkringslösningar. Pedagogiska gränssnitt förenklar och förstärker rådgivningen till medarbetaren och underlättar arbetsgivarens rapportering.