Allt under ett tak

Allt under ett tak

Vi har specialistkompetens och tjänster för hela medarbetarens resa - IN-ON-OUT. Bred och djup kompetens kring strategiska pensions- och försäkringslösningar som bygger starka Employer Brand.

Allt under ett tak

Allt under ett tak

Med stort engagemang och specialistkompetens inom flera pensions- och försäkringsavtal, erbjuder vi kundanpassad rådgivning i framkant.

Allt under ett tak

Allt under ett tak

Med stort engagemang och specialistkompetens inom flera pensions- och försäkringsavtal, erbjuder vi kundanpassad rådgivning i framkant.

Allt under ett tak

Allt under ett tak

Vi har specialistkompetens och tjänster för hela medarbetarens resa - IN-ON-OUT. Bred och djup kompetens kring strategiska pensions- och försäkringslösningar som bygger starka Employer Brand.

Optimal Advice – Kombinerad kompetens inom strategisk HR

Vår roll är att stärka dig som arbetsgivare.  Allt vi gör är kopplat till Employer Branding – inifrån och ut. Kärnan i vår verksamhet är den strategiska rådgivningen och det är också den som förenar våra olika kompetensområden.

Optimal Advice erbjuder tjänster kring alla pensions- och försäkringslösningar runt medarbetaren. Under ett och samma tak får ni tillgång till bred och djup kunskap inom flera områden av pension och försäkring, vare sig det gäller kollektivavtalade lösningar, eller individuella erbjudanden om kollektivavtal saknas. Tillsammans har våra konsulter kompetenser i hela medarbetarens resa, från on-boarding, under anställningen, till exit. IN-ON-OUT.

Som strategiska rådgivare kan vi ge kundanpassade råd och förmedla produkter och tjänster vi verkligen tror på – utan att behöva ta hänsyn till enskilda produktleverantörer. Den strategiska rådgivningen kompletterar vi med operativa insatser i olika format och kan på detta sätt hjälpa våra kunder med rätt resurser hela vägen.

Vi tar tempen på hur det ser ut just nu men tänker samtidigt framåt i våra råd. Vi utmanar gärna gamla idéer och strukturer, samtidigt som vi vårdar fungerande strategier.

HÄNDER JUST NU

Måns i expertpanelen i dagens DI-bilaga.

I dagens DI-bilaga berättar Måns hur vi ser på säkerhet ur ett organisatoriskt välmående och employer brand-perspektiv. Läs mer

Optimal Advice förlänger samarbetet med Knowit i södra Sverige

Fantastisk kul och inspirerande att vi på Optimal Advice fått vidare förtroende med vårt pension & försäkringsengagemang hos Sydbolagen inom Knowit-koncernen. Läs mer

ARTIKLAR

Myter om sjukvårdsförsäkring

Det florerar så mycket myter kring privat sjukvårdsförsäkring. Vi ska försöka reda ut begreppen lite. Läs mer

De viktiga medarbetarna - Stefan

Vi fortsätter presentationen av vårt härliga gäng. Här är Stefan Gunnarsson Svärd, en lugn och trygg smålänning med hjärtat på rätta stället. Alltid noga med att rådgivningen ska ge kunden de bästa lösningarna för just dem. Läs mer

Vår ambition i våra leveranser

Personliga

Vi är personliga i vårt bemötande och utgår alltid från varje enskild kunds individuella behov.

Engagerade

Stor som liten, vi är engagerade i varje kund, och det är viktigt för oss att alla känner sig prioriterade.

Strategiska

Kärnan i verksamheten är den strategiska rådgivningen som också förenar våra kompetensområden.

Specialister

Vi är specialister  ett powerteam, där alla har unik kompetens inom sina respektive områden.

Vi stöttar

Det finns många behjärtansvärda, fina projekt och fantastiska människor som driver dem. Giving People är ett projekt som ligger oss varmt om hjärtat, och som vi gärna stöttar.
I Sverige lever idag 232 000 barn i fattigdom och det är extra tungt för de barnfamiljer som redan lever på marginalerna. Det är ett utanförskap som ofta kommer att prägla resten av livet. Ekonomisk utsatthet leder ofta till stor stress som riskerar att ta sig uttryck i olika beroenden eller psykisk ohälsa – vilket ytterligare ökar på barnens utsatthet.

Riksförbundet Attention arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Det är viktig för att öka välmåendet i arbetslivet.

Psykisk ohälsa bottnar många gånger i odiagnostiserade (i vissa fall även diagnostiserade) neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som t.ex.ADHD, Asbergers eller språkstörningar. Kunskapen och förståelsen i dessa frågor är ofta bristfällig eller i det närmaste obefintlig, både på våra arbetsplatser och i samhället i stort. Det vill vi gärna bidra till att ändra på. Vår övertygelse är att med mer kunskap och ibland viss anpassning kan så gott som alla, inte bara fungera utan vara en stor tillgång i vårt arbetsliv.

Vill du veta mer om Attentions arbete så kan du läsa mer här.