Allt under ett tak

Allt under ett tak

Vi har specialistkompetens och tjänster för hela medarbetarens resa - IN-ON-OUT. Bred och djup kompetens kring strategisk HR som bygger starka Employer Brand.

Allt under ett tak

Allt under ett tak

Med stort engagemang och specialistkompetens inom flera strategiska HR-områden erbjuder vi kundanpassad rådgivning i framkant.

Allt under ett tak

Allt under ett tak

Med stort engagemang och specialistkompetens inom flera strategiska HR-områden erbjuder vi kundanpassad rådgivning i framkant.

Allt under ett tak

Allt under ett tak

Specialistkompetens och tjänster för hela medarbetarens resa - IN-ON-OUT. Bred och djup kompetens kring strategisk HR som bygger starka Employer Brand.

Optimal Advice – Kombinerad kompetens inom strategisk HR

Vår roll är att stärka dig som arbetsgivare.  Allt vi gör är kopplat till Employer Branding – inifrån och ut. Kärnan i vår verksamhet är den strategiska rådgivningen och det är också den som förenar våra olika kompetensområden.

Optimal Advice erbjuder tjänster inom olika kompetensområden. Under ett och samma tak får ni tillgång till bred och djup kunskap inom flera grenar av strategisk HR. Tillsammans har våra konsulter kompetenser i hela medarbetarens resa: Attrahera och rekrytera – utveckla och engagera – förändra och förflytta – IN-ON-OUT.

Som strategiska rådgivare kan vi ge kundanpassade råd och förmedla produkter och tjänster vi verkligen tror på – utan att behöva ta hänsyn till enskilda produktleverantörer. Den strategiska rådgivningen kompletterar vi med operativa insatser i olika format och kan på detta sätt hjälpa våra kunder med rätt resurser hela vägen.

Vi tar tempen på hur det ser ut just nu men tänker samtidigt framåt i våra råd. Vi utmanar gärna gamla idéer och strukturer, samtidigt som vi vårdar fungerande strategier.

HÄNDER JUST NU

Frukostmöte - Intervjua som ett proffs

Vill du veta hur du intervjuar som ett fullblodsproffs? Hur ni hittar de högpresterande för just er verksamhet? När ni hitta fler som presterar på topp får ni mer ”bang for the buck”, nöjdare medarbetare och ni når längre i jobbet mot jämställdhet och mångfald. Läs mer

Frukostmöte kring framtidens rekrytering

Den 8/11, kl. 8.00 reder vi ut begreppen kring vad affärskopplad rekrytering och VUCA egentligen innebär. Hur ser modern rekrytering, redo för den framtid som redan är här, ut egentligen? Läs mer

ARTIKLAR

Mikroutbildning i hållbart hemarbete

Många arbetar hemifrån i dessa dagar och har inte samma ergonomiskt anpassade arbetsmiljö som när vi är på våra arbetsplatser. Sämre arbetsställning, slarv med pauser, mindre rörlighet, känsla av ensamhet. På Optimal Advice har vi mycket kontakt med företag och medarbetare som beskriver detta som ett problem. Läs mer

Digitalisering - möjlighet eller risk?

Flexibilitet och ett stort mått av autonomi är viktigt för vårt engagemang och välmående på arbetet. De senaste årens digitalisering har ökat flexibiliteten kring vårt arbete i både tid och rum. Gränsen arbete - fritid blir alltmer flytande. Läs mer

Vår ambition i våra leveranser

Personliga

Vi är personliga i vårt bemötande och utgår alltid från varje enskild kunds individuella behov.

Engagerade

Stor som liten, vi är engagerade i varje kund, och det är viktigt för oss att alla känner sig prioriterade.

Strategiska

Kärnan i verksamheten är den strategiska rådgivningen som också förenar våra kompetensområden.

Specialister

Vi är specialister  ett powerteam, där alla har unik kompetens inom sina respektive områden.

Vi stöttar

Det finns många behjärtansvärda, fina projekt och fantastiska människor som driver dem. Giving People är ett projekt som ligger oss varmt om hjärtat, och som vi gärna stöttar.
I Sverige lever idag 232 000 barn i fattigdom och det är extra tungt för de barnfamiljer som redan lever på marginalerna. Det är ett utanförskap som ofta kommer att prägla resten av livet. Ekonomisk utsatthet leder ofta till stor stress som riskerar att ta sig uttryck i olika beroenden eller psykisk ohälsa – vilket ytterligare ökar på barnens utsatthet.

Riksförbundet Attention arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Det är viktig för att öka välmåendet i arbetslivet.

Psykisk ohälsa bottnar många gånger i odiagnostiserade (i vissa fall även diagnostiserade) neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som t.ex.ADHD, Asbergers eller språkstörningar. Kunskapen och förståelsen i dessa frågor är ofta bristfällig eller i det närmaste obefintlig, både på våra arbetsplatser och i samhället i stort. Det vill vi gärna bidra till att ändra på. Vår övertygelse är att med mer kunskap och ibland viss anpassning kan så gott som alla, inte bara fungera utan vara en stor tillgång i vårt arbetsliv.

Vill du veta mer om Attentions arbete så kan du läsa mer här.