Våra tjänster

Vi finns här för dig för att underlätta och bidra med effektivisering av rutiner inom pension, försäkring och lönehantering.

Vårt kunnande – din trygghet

Vi vill stärka dig som arbetsgivare och vara din strategiska rådgivare i frågor kring pension, försäkring och lönefrågor. Våra medarbetare finns här för dig för att underlätta och effektivisera arbetet inom dessa områden. Vi är specialister med mångårig erfarenhet inom våra områden. Hos oss finns ett genuint intresse och engagemang i din verksamhet och dess utmaningar.

Strategisk rådgivare i Malmö
Pension

Pension

Alla vet att pensionen är viktig att tänka på – men få vet hur man påverkar den på bästa sätt. Vi hjälper dig som företagare att tillgodose din personal med en korrekt och lönsam pensionslösning. Genom individuell rådgivning ser vi till att uppfylla önskemålen kring pension för anställda.

Pension

Försäkring

Vi hjälper dig att upphandla och erbjuda kompletterande försäkringar för dig och dina medarbetare, samtidigt som vi rådgör med anställda om deras privata behov. Vi kan objektivt förmedla försäkringar för allt från stora organisationer till den individuella människan med familj.  

Pension

Lönehantering

Tillsammans löser vi era utmaningar när det gäller lön, HR och system. Som arbetsgivare ska du kunna lita på att lönen blir rätt och kommer ut i tid. Vi besitter specialistkompetens och vill vara din strategiska rådgivare i frågor kring lönehantering och payroll.