Lönehantering

Vi finns här för dig för att underlätta och effektivisera arbetet inom lönehantering och payroll.

Optimal Advice – dina experter inom lönehantering

Vi är specialister med mångårig erfarenhet som konsulter och anställda på större löneavdelningar. Vårt kunnande är din trygghet. Du som kund ska känna dig prioriterad och uppleva att vi lyssnar till dina behov. Vi ger dig det där lilla extra som kallas mervärde.

Specialister inom lönehantering
Pension

Trygghet

Att outsourca lön ska kännas tryggt. Som arbetsgivare ska du kunna lita på att lönen blir rätt, kommer ut i tid och att du inte behöver tänka på att det ska finnas en backup i samband med semestrar eller sjukdom. Vi vill stärka dig som arbetsgivare och vara din strategiska rådgivare i frågor kring lön och payroll. Med mångårig erfarenhet följer ett högt engagemang inom våra specialistområden.

Pension

Kompetens

Lönehantering kräver specialistkompetens. Det ställer höga krav på löneansvariga att hålla sig uppdaterade inom systemen och regelverken. Våra konsulter är Srf-auktoriserade — vilket innebär att de har mångårig erfarenhet inom konsultbranschen, hög kompetens när det gäller lön och system, utbildar sig löpande och utför tjänster med höga krav på kvalitet. Underlätta ert interna arbete med vår hjälp!

Pension

Kostnadsbesparing

Optimal Advice står för systemen och systemkunnandet som krävs för lönehantering. Du behöver inte tänka på kostnader, uppdateringar eller drift för dessa. Dessutom innebär en outsourcad lösning ett mindre behov av egen personal samtidigt som du endast betalar för de tjänster du anlitat oss för. Vi har en tydlig, transparent och enkel prissättning så att du alltid vet vad vi tar betalt för.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Outsourcing

Väljer ni vår outsourcingtjänst så kan ni vara trygga med att våra lönespecialister tar hand om era löner, ger er bästa servicen, levererar säkert varje månad och effektiviserar arbetet med hjälp av digitala och moderna system. Vi har bred kunskap om hur man hanterar komplexa lönefrågor utifrån kollektivavtal, lagar och arbetsrättsliga regelverk.

Den största fördelen med att anlita Optimal Advice och ha lön och pension på samma ställe är att du som arbetsgivare endast rapporterar till din lönekonsult. Vi fångar upp och kan agera direkt när det sker förändringar i en anställning. Det blir färre aktörer inblandade och mindre risk att något faller mellan stolarna och får konsekvenser för arbetsgivaren och/eller arbetstagaren. Vi jobbar proaktivt och ser helheten utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Hjälp med outsourcing
Rådgivning inom lönehantering

Rådgivning

Våra löneexperter har mångårig erfarenhet av rådgivning och stöd till företag. Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med är:

 

 • Lönekartläggning
 • Framtagning av policy och personalhandbok
 • Stöd och rådgivning vid byte av löne- och/eller försystem
 • Support och utbildning till chefer och lönefunktionen
 • Stöd i arbetsrätt och nya regelverk
 • Tolkning av avtal
 • On- och Off-Bording processer
 • Anställningsavtal

Interim och projektstöd

Behöver ditt företag förstärkning under en tidsbegränsad period? Eller föredrar du ett uppdrag där vi hjälper till under ett visst antal timmar i månaden? Vi är flexibla och kan utföra enstaka insatser som att se över och effektivisera en löneprocess, utbilda en löneadministratör eller chefer i system och regelverk samt gå in som projektledare vid tex ett systembyte.

 

 • Projektstöd vid uppsättning av nytt system
 • Effektivisering av rutiner och processer
 • Hjälp vid sjukdom och annan frånvaro
 • Extra resurser vid intensiva perioder
 • Interimslösning mellan anställningar
 • Vid behov av flexibilitet t ex deltidsuppdrag
Flexibel interim och projektstöd