Försäkring

Vi hjälper dig att minska kostnader, frigöra resurser och få valuta för försäkringspremien.

Optimal Advice – dina experter inom trygghetsförsäkringar till företag

Våra försäkringsrådgivare erbjuder individuellt anpassade lösningar. Eftersom vi inte representerar enskilda försäkringsbolag kan vi ge dig objektiva, professionella och genomtänkta råd utifrån dina behov och förutsättningar.

Försäkringsrådgivare i Malmö
Pension

Personlig rådgivning

Den rådgivning och konsultation som vi erbjuder är av central betydelse i vår verksamhet, och för oss är det viktigt att den känns personlig. Rådgivning inom försäkring är otroligt viktig för den individuella människan, och därför vill vi se till att försäkringar tecknas i enlighet med de önskemål som finns från individens sida.

Pension

Engagemang

Försäkringsförmedling är så mycket mer än bara de produkter vi jobbar med dagligen. Optimal Advice har förädlat förmedlarrollen ytterligare genom att erbjuda tydliga och transparenta samarbetsformer för våra kunder. Vi har helt enkelt anpassat våra tjänster för att göra allting så bra och enkelt som möjligt för dig och verksamhetens viktigaste resurs – personalen.

Pension

Service

Vi har genom vår erfarenhet och kompetens utvecklat administrativa tjänster som ger dig som arbetsgivare genomgående hög kvalitet i hanteringen av försäkringslösningar. Vi är stolta över vår unika svarstidsgaranti och lägger stor vikt vid tillgänglighet och personlig service. Det är viktigt för oss att du är trygg i att administrationen fungerar optimalt.

Vad kan vi hjälpa er med?

Trygghetsförsäkringar

Alla människor i Sverige omfattas av ett grundläggande försäkringsskydd genom de socialförsäkringar som finns. Utöver detta omfattas många av kollektivavtalade trygghetsförmåner genom sin anställning. I de flesta fall är dock skyddet för dåligt för att skapa den trygghet som behövs för en själv och ens familj.

Ett exempel är den sjukförsäkring som ska skydda mot inkomstbortfall vid långvarig sjukskrivning. Den räcker sällan till, framförallt för de med högre inkomst, då det finns ett inkomsttak i den allmänna försäkringen.

Vi hjälper dig att undersöka lönsamheten genom att applicera denna typ av hälsoinsatser på ert företag samtidigt som vi utreder vilket försäkringsbolag som erbjuder bästa prestandan i relation till priset. Vi tar också fram eventuellt kompletterande lösningar som rehabiliteringstjänster och samtalsstöd.

Kompetent rådgivning för trygghetsförsäkring
Gruppförsäkring via arbetsgivaren eller privat

Gruppförsäkringar

Gruppförsäkring via arbetsgivaren

På många större företag upphandlar och tecknar vanligen arbetsgivaren en förmånlig gruppförsäkring för sina medarbetare, genom oss på Optimal Advice.

Därefter väljer medarbetarna själva vilka försäkringar de är intresserade av. De kan försäkra både sig själva och sin familj (make/registrerad partner/sambo och barn).

Detta kan kombineras med ett förskydd för nyanställda medarbetare samt moment som medarbetaren kan anslutas till utan hälsodeklaration. Vanligen betalar medarbetarna själva för försäkringarna genom löneavdrag.

Frivillig/ privat gruppförsäkring

Vi erbjuder samtliga våra kunder tillgång till en förmånlig privat gruppförsäkring. Genom denna kan man välja önskade moment såsom livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, barnförsäkring, sjukvårdsförsäkring och mer därtill.

Försäkringarna tecknas enkelt via digital inloggning och har upphandlade premier och villkor. Premien betalas privat via avi eller autogiro.

Det är vanligt att vissa omfattas av en obligatorisk gruppförsäkring via sin fackföreningsavgift, såsom olycksfallsförsäkring. Villkoren och ersättningsnivån kan variera mycket och det är viktigt att jämföra, samt eventuellt komplettera sitt skydd.

Policyer

En personalhandbok eller policy är ett mycket viktigt och kraftfullt styrdokument som bör finnas på alla företag. Detta gäller oavsett om företaget omfattas av kollektivavtal, eller har valt att upphandla individuella pensions- och försäkringslösningar.

I en pensionspolicy reglerar och synliggör man förutsättningarna för det pensions- och försäkringspaket som man erbjuder medarbetarna. Det blir tydligt gentemot medarbetarna och för de som ska hantera pensioner och övriga förmåner vad som gäller. På så sätt minskas risken för misstag i samband med försäkringsfrågor. Framförallt stärker det dig som arbetsgivare och ger ett professionellt intryck vid rekrytering.

Vi vet vad som krävs och kan skapa en anpassad pensions- och försäkringspolicy enligt dina förutsättningar och önskemål.

Hjälp med pensions- och försäkringspolicy i Malmö
Avtal för VD och ledare

VD-avtal

Det är mycket vanligt att VD och andra ledande befattningshavare har försäkringsförmåner som avviker från de som övriga anställda har. Som VD omfattas man inte av kollektivavtal eller lagen om anställningsskydd. Dessutom har man ofta avvikande förutsättningar för nivå på pensionspremie, kompletterande sjukförsäkring, komplettering avseende andra försäkringsmoment och avvikande villkor vid uppsägning. Det är viktigt att man tar hänsyn till dessa olika delar när man formulerar VD-avtal.

Vi hjälper till att bygga marknadsmässiga och effektiva försäkringspolicys och avtal för VD och andra ledande befattningshavare.

Webbtjänster

För att underlätta för våra kundföretag har vi ett antal administrativa verktyg till vårt förfogande som kompletterar vår personliga service. Detta ger en snabbare och enklare administration av era pensions- och försäkringslösningar. Pedagogiska gränssnitt förenklar och förstärker rådgivningen till medarbetaren och underlättar arbetsgivarens rapportering.

Webbtjänster för pension- och försäkringslösningar