Nya regler gällande sjuklöneersättning från den 1 juli 2024 – Slår mot små företag

9 juli, 2024

Vi på Optimal Advice vill gärna uppmärksamma de nya reglerna, som trädde i kraft den 1 juli och som innebär att sjuklöneersättningen till arbetsgivare slopas. Dels för att det kommer att påverka många primärt små, men också medelstora företag. Bara i Skåne där vi själva är operativt aktiva handlar det om så mycket som ca 149.000 företag, men självfallet många fler i hela landet. Detta enligt en undersökning gjord på uppdrag av Handelsbanken utförd av Svenskt Kvalitetsindex.

Vad innebär detta?

Jo, högkostnadsskyddet som tidigare trädde in och hjälpte till med en del av sjuklönekostnaden, upp till ett årligt belopp om 250.000 kronor, slopas nu helt, vilket i praktiken kan leda till oväntat höga kostnader för företag när anställda blir sjukskrivna.

Detta riskerar att skapa en osäkerhet hos arbetsgivare. Inte minst innebär det att många företag kommer att dra sig både en och två gånger för att anställa personer med sjukdomshistorik.

Sjuklöneersättningen är en stor trygghet för arbetsgivare, framför allt för små och medelstora företag. När en anställd är sjuk betalar arbetsgivaren sjuklön de två första veckorna. Först efter dag 14 betalar Försäkringskassan sjukpenning. För en mindre arbetsgivare blir det snabbt ett ekonomiskt bakslag om sjuklönekostnaderna skulle öka mer än normalt, till exempel om en medarbetare ofta är korttidssjuk.

Men med sjuklöneersättningen skapades en lättnad för företagen. Tanken är att ge de små företagen ett tak för hur höga deras sjuklönekostnaderna som mest kan bli – ett högkostnadsskydd.

Sjukfrånvaro är extremt sårbart för små företag – och där är sjuklönen bara en del av kostnaden. Och eftersom syftet med högkostnadsskyddet är att skydda mindre arbetsgivare som är särskilt känsliga för oförutsebara kostnader, får de minsta företagen högst ersättning.

Ett normalt år omfattas 47 000 arbetsgivare av systemet, varav 33 000 är små företag. Enligt regeringen skulle ett avskaffande innebära en besparing för staten på 2,6 miljarder kronor. Något som alltså ska läggas på företagen i stället. Detta enligt statistik från Svenskt Näringsliv.

Viktigt vara uppdaterad

”Om man vill undvika oväntade kostnader gäller det att vara uppdaterad kring regelverket och också att jobba proaktivt”

Då fler än hälften av alla tillfrågade företagare enligt undersökningen inte kände till denna nya regel, ser vi i vår roll som försäkringsförmedlare att det är extra viktig att informera och uppdatera våra  kunder och samarbetsparters, för att undvika obehagliga överraskningar och planera i förebyggande syfte och agera före, snarare än efter.

Förändrat mindset

”Man kan med små insatser och ganska låga kostnader, skaffa bra försäkringslösningar som är ett bra stöd”

Optimal Advice jobbar kontinuerligt för att våra kundföretag ska få de bästa förutsättningarna att ha så hållbara medarbetare som möjligt, dvs. hitta de mest lämpade lösningarna på marknaden för att proaktivt förebygga risker för både kort – och långtidssjukskrivning. Med andra ord kommer det framöver bli ännu viktigare att jobba preventivt så långt det går för att undvika sjukfrånvaro och tidigare nämnt oväntade kostnader. Många mindre och medelstora företag, även de utan en egen HR-avdelning, har redan bra försäkringslösningar på plats som stöd i detta arbete och man kan med relativt enkla insatser och låga kostnader få riktigt bra lösningar som hjälper till att förebygga och minska oväntade kostnader för sjukfrånvaro.

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till Optimal Advice att samla in och spara data från detta formulär.

info@optimaladvice.se

+46 (0)40 685 84 00

Hjulhamnsgatan 3

211 34 Malmö