Inför sommarens semesterplanering

30 maj, 2023

Tips till dig som är arbetsgivare

Under våren är det dags att skapa en struktur och överblick av semesterplaneringen i verksamheten. Att lägga tid på detta under våren, ger stor effekt under hela året. Här kommer några tips som är bra att tänka på.

Semesterlagen är en skyddslag vars syfte är att man ska se till att de anställda får vila och rekreation. Det är alltså inte okej att jobba på semestern. En semesterdag är alltid en hel dag.

Ta kontinuerligt ut semesterlistor, stäm av att de är korrekta och kontrollera framförallt när det närmar sig semesterårsskifte, om det finns anställda som inte tagit ut tillräckligt mycket semester. Enligt semesterlagen ska anställda som tjänat in minst 20 betalda semesterdagar ta ut dessa innan de får rätt att spara semesterdagar. Outtagna semesterdagar får bara betalas ut i pengar i undantagsfall och ska tas ut i ledighet. Semesterlagen är en skyddslag vars syfte är att man ska se till att de anställda får vila och rekreation.

Uppmuntra cheferna att tillsammans med de anställda planera när dagarna ska tas ut i ledighet. De anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet under huvudsemesterperioden som löper från 1 juni till 31 augusti. Anställda kan ha önskemål om att förlägga sin semester till en annan tid under året och det går att komma överens om. Denna typ av överenskommelser bör göras skriftligen.

estäm vilket datum alla medarbetare ska ha lämnat in sina semesterönskemål. Informera chefer och medarbetare om de villkor som gäller för semesteruttag och planering så att alla vet vilka förutsättningar som gäller.

Även om arbetsgivaren ska försöka tillgodose de anställdas önskemål så gott det går är det till sist arbetsgivaren som beslutar om huvudsemesterns förläggning. Om kollektivavtal finns sker det först efter förhandling med facket.

Vill man stänga företaget någon period under resten av året, exempelvis under julen? Det ska förhandlas redan nu och de anställda ska få information om detta innan det är dags att lämna in sina semesterönskemål inför sommaren. Observera att arbetsgivaren inte ensidigt kan förlägga huvudsemestern till andra tider på året än sommaren.

Föräldrar som planerar att vara föräldralediga på heltid under sommarmånaderna har normalt rätt till det. En förutsättning är att de har ansökt om ledigheten två månader i förväg. Tänk på att medarbetare som tjänat in minst 20 betalda semesterdagar måste ta ut dessa. Om medarbetaren på grund av föräldraledighet inte kan ta ut semestern under sommarperioden ska de förläggas på annan tid av semesteråret istället.

Normalt ska personalen få reda på förläggningen av semesterveckorna två månader före ledighetens början. För att snabbt kunna se vilka som arbetar respektive är lediga är det bra att alla har tillgång till semesterschemat.

Semesterlagen

Alla anställda har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Det innebär i praktiken fem veckors semester. Rätten till semesterledighet gäller oavsett om dagarna är intjänade med semesterlön eller inte, vilken anställningsform, samt sysselsättningsgrad den anställde har.

Semesterlagen reglerar det minsta antal semesterdagar som anställda har rätt till. Ett anställningsavtal eller kollektivavtal, som innehåller sämre förmåner än vad lagen reglerar är i princip ogiltigt. Avtalen kan däremot innehålla förmånligare regler för de anställda. Vissa av reglerna i semesterlagen är tvingande, men är dispositiva i andra fall, tex hur man beräknar semesterlönen.

Ledighet med obetald semester ligger till grund för intjänandet av betald semesterledighet.

Sparade dagar

Innan sparade dagar tas ut måste alla årets ordinarie dagar ha tagits ut i ledighet. Semesterdagar få alltså inte sparas under ett semesterår då sparade dagar från ett tidigare år tas ut. Arbetsgivaren ska se till att sparade semesterdagar tas ut inom fem år från utgången av det semesterår dagarna sparades. De ska förläggas till det semesterår som den anställde önskar, om inte särskilda skäl föreligger. Det är alltså i praktiken först det femte året som arbetsgivaren kan förlägga de sparade semesterdagarna.

Semesterlön för sparad semester beräknas på samma sätt som för ordinarie semester. Det innebär att den sparade semestern ska beräknas som om den har tjänats in under det år som föregick det år den sparade semestern läggs ut. Det är alltså samma regler som för årets betalda dagar. Någon hänsyn ska inte tas till om sysselsättningsgraden har ändrats sedan semesterdagen sparades.

Observera att det i kollektivavtal kan finnas särskilda regler om hur semesterlön för sparade semesterdagar ska beräknas.

Njut av de lediga dagarna.

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till Optimal Advice att samla in och spara data från detta formulär.

info@optimaladvice.se

+46 (0)40 685 84 00

Hjulhamnsgatan 3

Box 3004, 200 22 Malmö