Fem fakta om sjukvårdsförsäkringen

23 juni, 2022

Som arbetsgivare vill du ha tillbaka medarbetaren i arbete så fort som möjligt och undvika långa onödiga sjukskrivningar. Sjukvårdsförsäkring är en lösning, men vad innebär den för den offentligfinansierade vården i Sverige? I den allmänna debatten förekommer ibland farhågor och frågor. Vi ska försöka räta ut frågetecknen.

 Här nedan presenterar Svensk Försäkring fem fakta om sjukvårdsförsäkringen som svarar på de vanligaste frågorna. 

 

Fakta 1

Sjukvårdsförsäkring leder inte till längre väntetiden inom den offentligfinansierade vården.

Privata vårdgivare är enligt lag skyldiga att prioritera patienter utifrån behov. Den som har störst behov av vård ska alltid gå först oavsett finansiering. Ingen studie eller offentlig utredning har kunnat visa att sjukvårdsförsäkringen leder till att patienter från den offentligfinansierade vården får vänta längre på den vård de har behov av och rätt till. Sjukvårdsförsäkring är en väg till vård. En annan väg är att gå via den offentligfinansierade vården och en tredje väg är att själv betala för den. Vården inom sjukvårdsförsäkringen utförs av privata aktörer och finansieras enbart med försäkringspremier som betalas av försäkringstagaren. Ingenting av vården inom försäkringen finansieras genom skatter.

 

Fakta 2

Sjukvårdsförsäkringen avlastar den offentligfinansierade vården. 

Sjukvårdsförsäkringen finansierar omkring 1 procent av all vård i Sverige. Utan sjukvårdsförsäkringen skulle insatserna behöva finansieras av regionerna. Utan sjukvårdsförsäkring hade vårdköerna varit ännu längre.

 

Fakta 3

Sjukvårdsförsäkringen är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare

Sjukvårdsförsäkringen finns i hela Sverige och försäkringsvillkoren är desamma oavsett bostadsort. Försäkringen är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare, anställda inom byggnation och anläggning, finansiella tjänster, detaljhandel och tillverkningsindustri.

 

Fakta 4

De flesta sjukvårdsförsäkringar tecknas av arbetsgivare för alla anställda.

Arbetsgivare använder sig av en lång rad olika arbetsmiljö- och hälsotjänster för att hålla sin personal frisk och uppfylla de krav som ställs på arbetsgivare enligt lag. Tydligheten och de korta väntetiderna inom försäkringen gör att arbetsgivaren vid behov snabbt kan påbörja en arbetsinriktad rehabilitering. Sjukvårdsförsäkringen ger på så sätt en ökad trygghet och förutsägbarhet för både arbetsgivaren och den anställde. För en försäkring som tecknas av arbetsgivare gäller att den anställde ska vara fullt arbetsför.

 

Fakta 5

De vanligaste behandlingar är inom fysioterapi och naprapati.

Försäkringen omfattar planerad specialistvård och de vanligaste insatserna är behandlingar av fysioterapeut eller naprapat för till exempel ryggbesvär. Försäkringen omfattar inte akutvård, högintensiv vård, förlossning och liknande.

 

 

 

 

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till Optimal Advice att samla in och spara data från detta formulär.

info@optimaladvice.se

+46 (0)40 685 84 00

Hjulhamnsgatan 3

211 34 Malmö