Sjukvårdsförsäkring – kostnad eller vinst för mig som arbetsgivare?

3 maj, 2022

Hälsan är det absolut viktigaste vi har. Det vet alla som någon gång varit sjuk eller skadad. För mig som arbetsgivare är det, av flera skäl, alldeles självklart att jag vill ge mina anställda förmånen att ha en privat sjukvårdsförsäkring.

Vårdköerna har ökat i alla Landsting under de senaste åren, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Med längre vårdköer riskerar din medarbetare att behöva vänta på vård och eventuellt vara sjukskriven under tiden, vilket påverkar både dina medarbetare och dig som arbetsgivare negativt.

Med privatvårdsförsäkringar får du ett bra komplement till den offentliga vården och ett sätt att minska sjukfrånvaron och undvika långa sjukskrivningar hos dina anställda. Din medarbetare kan med försäkringen få hjälp när det behövs – inte när vården har tid. Vare sig det gäller en snabb konsultation eller en mer långsiktig plan, utgår jag från att alla vill få professionell hjälp närhelst de behöver den.

För dina medarbetare är det en trygghet att veta att de enkelt och snabbt kan få hjälp när de behöver. Sjukfrånvaron blir därmed inte längre än nödvändig och kan ibland till och med undvikas helt. I många sjukvårdsförsäkringar idag ingår också e-vård/webb-doktor, vilket gör att medarbetaren smidigt kan få hjälp med vanliga enklare besvär – även utanför kontorstid.

En sjukdag är en dyr historia både för medarbetaren och för arbetsgivaren. En dag beräknas kosta minst 10 procent av månadslönen. Lägg därtill de dolda kostnaderna för medarbetare som visserligen är närvarande, men inte kan utföra sitt arbete helt och hållet på grund av något fysiskt eller psykiskt problem. En sjukvårdsförsäkring är ett effektivt sätt att få friskare medarbetare, lägre kostnader och minskad risk för produktionsbortfall.

Det är flera parametrar som ska beaktas när arbetsgivaren ska räkna ut vad sjukfrånvaro kostar. Enklast är den direkta kostnaden i form av sjuklön. Första frånvarodagen är karensdag, följande 13 dagar betalar arbetsgivaren ut sjuklön och från den 15:e dagen tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning.

Värdet av produktionsbortfallet kan vara lite knepigare att räkna ut. Produktionsvärde går att uppskatta genom att räkna ut självkostnaden för en befattning, det vill säga de långsiktiga kostnaderna för att få arbetsuppgifterna utförda (man bortser då från den eventuella vinst som arbetet ger).

Självkostnaden består av fyra delposter:

  1. Personalomsättningskostnader (rekrytering, inskolning och så vidare, i förhållande till anställningstid).
  2. Personalunderhållskostnader (kompetensutveckling, friskvård med mera).
  3. Personalkringkostnader (stödresurser så som lokaler, material, chefer, mm).
  4. Arbetskraftskostnader (lön, arbetsgivaravgifter, mm).

Dessutom bör du ta med kostnaden för inskolningstid – hur lång tid tar det tills en person presterar på samma nivå som en erfaren medarbetare? Vid sjukfrånvaro blir företagets produktionsbortfall större ju längre tid det tar att ersätta en person fullt ut. Plötsligt är försäkringskostnaden i sammanhanget låg.

Utöver den vinst som kommer med sänkt sjukfrånvaro så är en sjukvårdsförsäkring också en av de mest uppskattade och efterfrågade anställningsförmånerna. Den bidrar därmed också till att ditt företaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och stärker ditt employer brand.

Linda André
Delägare och HR-chef Optimal Advice

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till Optimal Advice att samla in och spara data från detta formulär.

info@optimaladvice.se

+46 (0)40 685 84 00

Hjulhamnsgatan 3

Box 3004, 200 22 Malmö