Juridik

Tillstånd och tillsyn

Optimal Advice har erhållit tillstånd av Finansinspektionen för förmedling av livförsäkring och fondandelar. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet medan registreringen finns hos Bolagsverket. Optimal Advice i Sverige AB har organisationsnummer 556778-7857.

Ansvarsförsäkring

Enligt lag finns krav på obligatorisk ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare och Optimal Advice har tecknat sådan försäkring för försäkringsförmedlingen hos Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial, via Nordeuropa Försäkring Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

Försäkringsgivarens kontaktuppgifter:

Sedgwick Sweden AB

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller dess förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Klagomål – om du inte är nöjd

För oss på Optimal Advice är det viktigt att Du som kund är nöjd och det är därför värdefullt för oss att få veta om Du har synpunkter eller klagomål på våra tjänster. Skulle Du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som vi tillhandahållit är det nödvändigt att Du hör av dig så snart som möjligt. Dröjsmål med att reklamera försämrar nämligen Dina möjligheter att få ersättning.

Du bör först och främst vända Dig till den medarbetare hos oss som Du har haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle Du fortfarande vara missnöjd efter detta kan Du gå vidare med att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige.

När Du lämnar klagomål skriftligen skall Du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om Du anger vilka medarbetare hos oss som Du har haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Skriftliga klagomål skall ställas till följande adress:

Optimal Advice i Sverige AB

Att: Klagomålsansvarig
Box 3004
200 22 Malmö

Vi vill i sammanhanget göra dig uppmärksam på att Du kan få vägledning i denna typ av frågor från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

Tvistelösning

Om tvist mellan Optimal Advice och en kund som är konsument uppstår, kan denna prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvist kan även prövas av skiljenämnd eller allmän domstol.

Förköpsinformation och allmänna villkor

Enligt gällande regelverk skall vi i god tid innan vi lämnar råd till dig, eller genomför distribution av försäkringar, tillhandahålla viss information om oss och vår verksamhet etc. Är du kund till oss finns denna information ständigt tillgänglig för dig i inloggat läge via din kundsida på vår kundwebb. Annars hittar du den här: Förköpsinformation och allmän information om Optimal, 2022-04-01.