Fem fakta om sjukvårdsförsäkringen

Fem fakta om sjukvårdsförsäkringen

Som arbetsgivare vill du ha tillbaka medarbetaren i arbete så fort som möjligt och undvika långa onödiga sjukskrivningar. Sjukvårdsförsäkring är en lösning, men vad innebär den för den offentligfinansierade vården i Sverige? I den allmänna debatten förekommer ibland...